Sådan laver du indtægtserklæringer ved hjælp af Excel

En resultatopgørelse er typisk udarbejdet i slutningen af ​​året eller begyndelsen af ​​et nyt år, når al finansiel information er pakket ind og rapporteret, men du kan oprette en til enhver tid ved hjælp af Microsoft Excel. Med Excel kan du beregne dele af arket uden at skulle trække en lommeregner ud, fordi Excels automatiske beregninger vil gøre det for dig. Få et hurtigt overblik over din organisations økonomiske egnethed til enhver tid med en Excel-resultatopgørelse.

1.

Åbn Microsoft Excel. Klik på den øverste celle (A1) og skriv navnet på den organisation, som du forbereder resultatopgørelsen på, f.eks. "ABC Wood Creations." Dobbeltklik på linjen adskille kolonnerne A og B, så din resultatopgørelse titel passer.

2.

Tryk på "Enter" -tasten og indtast det år, som resultatopgørelsen gælder for, f.eks. "For 31. december 2010."

3.

Tryk på tasten "Enter" to gange for at efterlade en linje under overskriftsoplysningerne. Du skal nu være i celle A4. Skriv "Indtægter" og marker derefter teksten i cellen. Klik på ikonet "B" i skrifttypens del af båndet for at få fat i teksten.

4.

Klik ind i cellehjørnet under overskriften (B5). Skriv den første kategori, hvorfra organisationen henter penge, f.eks. "Produktsalg." Tryk på "Tab" -tasten for at flytte over til celle C5. Indtast det samlede beløb, du har modtaget fra den pågældende kategori.

5.

Tryk på "Enter" tasten eller klik på celle B6. Indtast den næste indkomstkategori, som f.eks. "Donationer". Tryk på tasten "Tab" for at flytte ind i celle C6 og indtast det samlede beløb, der er modtaget i løbet af året. Fortsæt med at indtaste data i celler i disse to kolonner, indtil de er færdige.

6.

Klik i cellen under det sidste punkt i afsnittet "Indtægter" og skriv "Indtægtsoversigt." Lad den tilsvarende celle i kolonnen "C" være tom.

7.

Klik ind i kolonnen "A" i næste række og skriv "Udgifter". Klik her under "C" -kolonnen og skriv den første udgiftskategori, f.eks. "Medarbejderlønninger". Tryk på tasten "Tab". . I kolonne "C" indtastes de samlede udgifter i denne kategori i løbet af året.

8.

Klik i cellen under "Employee Salaries" og indtast yderligere betalingskategorier som "Leasing", "Forsikring" og "Charitable Giving." Indtast de tilsvarende finanser i kolonne C. Når alle udgifter er indtastet, skriv "Total udgifter" i celle nedenunder og forlad det tilsvarende "C" celleemne.

9.

Fremhæv alle cellerne i første del af resultatopgørelsen for afsnittet "Indtægter" i kolonne C, men marker ikke den tomme celle under dem. Klik på knappen "AutoSum" på højre side af båndet. Excel beregner dine indkomne finanser i denne celle. Hvis du ændrer et af disse tal, vil Excel genberegne.

10.

Fremhæv alle cellerne i afsnittet "Udgifter", men ikke den tomme celle. Gentag "AutoSum" processen for at få din udgiftsfigur.

11.

Tilføj og beregne andre områder af resultatopgørelsen, der er relevante for din organisation, såsom tab, skatter og ekstraordinære udgifter. Dette er valgfrit.

12.

Klik på fanen "File". Klik på "Gem som" og indtast et navn på resultatopgørelsen. Klik på "Gem" knappen.

Tip

  • Resultatopgørelsen beskrevet i denne artikel er blot et eksempel for at gøre dig bekendt med proceduren for indtastning af data og gennemgang af det i Excel. Selvom erhvervskategorier anvendes, kan du bytte dem ud til personlige som "dagligvarer" og "leje" for at gøre resultatopgørelsen tilpas til dine specifikke behov.