Sådan beregnes effektiv timeløn

Virksomheder, der betaler medarbejdere en timeløn, betaler normalt forskellige medarbejdere forskellige timepriser. Derudover betaler nogle virksomheder også medarbejdere en højere timepris for at arbejde overarbejde eller arbejde i weekender og helligdage. Ved beregning af den effektive timelønnsrente kan virksomheden bestemme den gennemsnitlige timesats, som virksomheden betaler til alle medarbejdere, der er medtaget i lønnen.

1.

Bestem de samlede timelønninger for lønningsperioden. Antag for eksempel, at en virksomhed har i alt $ 10.000 i betalt timeløn.

2.

Bestem det samlede antal løntrin timer for alle medarbejdere for lønperioden. Antag for eksempel, at en virksomhed har 1.000 løntrin timer for lønperioden.

3.

Opdele de samlede timelønninger betalt af det samlede antal løntrin timer. Fortsat det samme eksempel, $ 10.000 / 1.000 = $ 10. Dette tal repræsenterer den effektive timeløn for lønperioden.